top of page

VOOR KINDEREN, JONGEREN EN OUDERS

THERAPIE

Je maakt je zorgen om je kind of gezin

Systeemtherapie

Samen praten creëert ruimte om dat wat steeds weer gebeurt te doorbreken.

Hechting & Theraplay®

Weerspiegeld zien in de ogen van je ouder dat je een geliefd kind bent.

Meestal worden kinderen en jongeren door hun ouders aangemeld voor behandeling. Zorgen om hen worden vaak gedeeld door school, de huisarts of een wijkcoach. Kinderen kunnen last hebben van gedragsproblemen of psychische klachten als angsten of somberheid. Deze problemen kunnen zijn ontstaan of in stand gehouden worden door onhandige patronen in het gezin. Tegelijkertijd zijn in het gezin de krachtigste oplossingen te vinden.

OVER MIJ

Een bondgenoot van gezinnen, dat is wie ik ben

Als systeemtherapeut zie ik klachten niet als een individueel probleem, maar als een probleem dat samenhangt met en effect heeft op je gezin. We kijken naar de mogelijke invloed van de zorgen en veranderwensen op ieder gezinslid.

Sabine-s_edited.jpg

Samen onderzoeken we wat nodig is om begrip te voelen voor elkaars behoeften, grenzen en ruimte. Want wanneer dit begrip er is, ontstaat er ruimte voor ieders eigenheid, verbinding en daarmee het gevoel er toe doen voor de ander.

Wanneer je denkt dat ik van betekenis kan zijn voor je gezin, laat het me dan weten. Je gezin doet er toe voor mij.

WAT MIJ DRIJFT

Systeemtherapie Rozendaal

Kinderen, jongeren en hun ouders helpen elkaar weer te verstaan, hen helpen te ervaren dat ze er samen toe doen, dat is wat mij drijft. Want het eigen gezin blijft belangrijk. Het gevoel 'ertoe doen' en zich begrepen voelen, geeft kinderen een basis van vertrouwen in zichzelf en de mensen om hen heen. Een stevige basis om op te staan waarbij kinderen en jongeren zich autonoom en verbonden voelen. Steun, ruimte en grenzen zie ik hierbij als belangrijke begrippen.

zorgen

ZORGEN

Als je je verdrietig of machteloos voelt hoe het met je kind of in je gezin gaat

Wanneer kinderen en jongeren zich niet begrepen of serieus genomen voelen door hun ouders  of hen niet tot last willen zijn en zich terugtrekken, maakt het hun ouders vaak machteloos dat ze hen niet kunnen bereiken. Het wordt dan lastig elkaar te verstaan. Afstand, 'ieder op zijn eigen eilandje' of snel oplaaiende conflicten zijn dan helaas een gemakkelijk gevolg. Kinderen en jongeren vinden vaak, net als volwassenen, een eigen manier om met klachten om te gaan. Soms op een handige manier, soms op een minder handige manier. Maar wanneer het niet zichtbaar is dát ze je steun nodig hebben, is het lastiger om zich gezond verder te ontwikkelen.

 

Kinderen en jongeren kunnen ook zorgen hebben om hun ouder(s). Met hun antennes pikken kinderen en jongeren haarfijn op hoe het met hun ouders gaat en stemmen daar vervolgens hun gedrag op af. Want ouders kunnen natuurlijk ook last hebben van stress of psychische problemen door druk in hun context (werk, relatieproblemen, scheiding, financiële zorgen, ziekte, overlijden, faseovergang van het gezin) of door druk van de eigen geschiedenis. Wanneer deze doorspelen in de interactie met de kinderen, kan het voor kinderen lastig zijn zich bezig te houden met hun eigen ontwikkeling.

Ouders kunnen zich schuldig voelen of schamen, omdat ze vinden dat ze tekort schieten. Ze zijn dan erg streng voor zichzelf, want ouders geven wat ze kunnen geven. Dat is wat ouders doen en opvoeden blijft improviseren. Een balanceren tussen loslaten en nabijheid, verschillende gezinsleden en bij jezelf te blijven. Het kan nodig zijn om met wat hulp, dat wat er steeds weer gebeurt, te doorbreken.

als samen genieten steeds minder lukt

​het opvoeden teveel energie kost,

er te vaak een vervelende sfeer is thuis,

je de strijd in huis echt niet meer wilt,

je niet meer langs elkaar heen wilt leven

ER MOET WAT VERANDEREN

als je kind of puber niet meer straalt

niet lekker in zijn vel zit, 

te weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld heeft

verlegen of (faal)angstig is of zich terugtrekt, 

te afhankelijk is of zich vastklampt
 

opstandig is, snel boos of agressief, 

zich tekort gedaan voelt,

problemen heeft in het sociale contact, 

over grenzen van anderen gaat, maar dat zelf niet door heeft, 

zich snel afgewezen voelt

als het niet voldoende lukt om je kind te helpen

je maakt je zorgen om je kind,

je voelt je machteloos om je kind te bereiken,

je vindt het lastig om op je kind af te stemmen,

het begrenzen van het gedrag voelt als een (verloren) strijd

Thoughtful look

CLIËNTEN

Ervaringen

“Hele warme en liefdevolle benadering”

HUUB & TAMARA

“Respectvolle en professionele begeleiding!”

FARUK & EMINE

“Leuk, leerzaam en heel waardevol.”

CARL & MARIEKE

bottom of page