top of page

PRAKTIJKINFORMATIE

Kosten

Vergoede zorg

Particulier traject

Systeemtherapie Rozendaal heeft een contract voor vergoede zorg voor Jeugdhulp in de regio Centraal Gelderland met de volgende gemeenten: Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Doesburg, Renkum, Wageningen, Overbetuwe en Lingewaard.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing  nodig van de gemeente (lokale toegang/wijkteam) of de huisarts.

 

Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en behandelaar om samen zorgvuldig om te gaan met de tijd die de gemeente vergoedt.

Behandeling in een particulier traject zonder vergoeding vanuit de gemeenten is mogelijk. Neem contact op

om te informeren naar de particuliere tarieven.

 

In het intakegesprek kan een schatting van de duur van het behandeltraject worden gemaakt en spreken we een moment van evalueren af. Zo kaderen we de behandeling samen in.

Kosten

Annuleren afspraak

Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak, vraag ik je graag dat tenminste 24 uur van tevoren door te geven via e-mail of telefoon. Je kunt ook een voicemail bericht inspreken.

No show

Door onmacht of een andere reden kan het zijn dat het je niet lukt om tijdig de afspraak te annuleren. Helaas moet ik dan toch het bedrag van €37,50 in rekening brengen, omdat ik de tijd zo kort van tevoren niet kan opvullen met een andere afspraak. Dank voor je begrip!

Beroepscode & privacy

WETTELIJKE REGELS

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) ben ik gebonden aan hun beroepscodes. Daarnaast ben ik verantwoordelijk om de privacy van cliënten te waarborgen en mij te houden aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent in ieder geval dat:

  • ouders vooraf schriftelijk toestemming aan Systeemtherapie Rozendaal dienen te geven voor de behandeling en verwerking van persoonsgegevens. Jongeren vanaf 12 jaar moeten zelf ook toestemming geven.

  • persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de behandeling.

  • informatie uit het dossier kan alleen worden opgevraagd of worden gedeeld met derden als huisartsen, wijkcoaches e.a. met schriftelijke toestemming van het cliëntsysteem.

  • de bewaartermijn van het dossier is 20 jaar.

Lees hier over het privacybeleid van Systeemtherapie Rozendaal, neem gerust contact op bij vragen.

Wettelijke regels & privacy

CONTINUITEIT

Praktijkwaarneming

Voor de behandeling is continuïteit van de zorg belangrijk. Indien er tijdens mijn afwezigheid bij vakantie of onverhoopt door ziekte, behoefte is aan contact t.b.v. de behandeling, dan kunnen we daar samen afspraken over maken met mijn collega Marion Baars, Orthopedagoog-Generalist van Praktijk De Sterrenberg. Zij is mijn waarnemend collega. Dit ligt vastgelegd in het praktijktestament van Systeemtherapie Rozendaal.

Tevreden of juist niet?
Center Gradient Transparent

TEVREDENHEID

Tevreden of juist niet?

Ik vind het van belang dat jij en je gezin tevreden zijn over de behandeling, want alleen dan kan deze van betekenis zijn. Mocht je ergens tegenaan lopen in de behandeling of samenwerking met mij, kaart het gerust bij me aan. Door op dat moment hierover in gesprek te gaan, kan vaak samen een oplossing worden gevonden. Na afsluiten van de behandeling stuur ik een evaluatieformulier toe om de tevredenheid van mijn cliënten te monitoren.

Heb je onvrede over de behandeling of samenwerking en heb je dit onvoldoende met mij kunnen oplossen? Dan is een klacht indienen een mogelijkheid. 

Procedure bij een klacht:

Korte lijntjes, samen betrokken

VOOR VERWIJZERS

Afstemming

Neem gerust contact op voor overleg om samen te bespreken of mijn praktijk passend is voor je cliënt of wanneer je mijn expertise wilt raadplegen. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik hiervoor bereikbaar. Mijn ervaring is dat het prettig werkt om -bij instemming van de cliënt- de lijntjes kort te houden met betrokken hulpverlening. Zo stemmen we de zorg goed af.

Gecontracteerde gemeenten

Arnhem

Westervoort

Duiven

Zevenaar

Doesburg

Renkum

Wageningen

Overbetuwe

Lingewaard

Producten

Behandeling C

Behandeling B

Behandeling A1

Consultatie C

-  45J24

-  45J23

-  45J21

-  45J17

Voor professionals
Registraties

Systeemtherapeut NVRG

NVO Orthopedagoog

Theraplay Practitioner i.o.

Lid/registratienummers

NVRG

NVO

SKJ

AGB

13724

8841

120001258


94061702

Systeemtherapie Rozendaal

AGB

KVK

BTW

94061703

62289365

NL002004268B72

bottom of page